Coed Varsity Wrestling beats Glen Burnie 75 – 0

75 - 0